חברי דירקטוריון

שמעון לנקרי

חבר דירקטוריון

סיגל בן-עוז

חברת דירקטוריון

הנהלה ובעלי תפקידים

יובל פורת

מנכ"ל

איליה יוריסט

מהנדס חברה

אסנת סעד

חשבת חברה

רקפת שמעון

מנהלת שיווק

יורם בן דוד

מנהל הנמל

ברוך סלמנדר

מנהל מחלקת נכסים

פולינה גריאזנוב

מנהלת פרויקטים הנדסיים

יוסי רכמן

מנהל פרויקטים הנדסיים

מירה תור

מנהלת מכירות

פסקל עוגן-פופלבסקי

מדריכה ראשית

אבי דבוש

מנהל רכש

חליל עסקרי

מנהל תפעול