עבור לתוכן מרכזי עצור רכיבים נעים

מכרזים

להלן המכרזים הפעילים כעת:

מכרז מס' 6/22א'
החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ (להלן : "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות נשוא

מכרז זה: שיפוץ מבנה שירותים ציבורים בבאזר הטורקי עכו העתיקה

לצפיה לחץ כאן