עבור לתוכן מרכזי עצור רכיבים נעים

מכרזים

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ

מזמינה אתכם להשתתף במכרזים הבאים ולהגיש הצעות.

להלן המכרזים הפעילים:

מכרז פע/800/2023

להחכרת נכס בגוש 18010 חלקה 120 בעכו העתיקה