עבור לתוכן מרכזי עצור רכיבים נעים

קול קורא

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ

קול קורא עכו העתיקה 10/21 להצטרף למאגר מומחים/ יועצים/ מתכננים

מורחב

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ (להלן החל"פ) מזמינה מומחים, יועצים ומתכננים להצטרף לרשימת מאגר המומחים/יועצים/מתכננים שהחל"פ עשויה להתקשר עמם כדי לשכור את שרותיהם לביצוע עבודות מקצועיות שונות שהחל"פ זקוקה להם (בשלב זה בתחום העיר העתיקה של עכו).

הקול הקורא מכוון למומחים ויועצים בכל התחומים בהם עוסקת החל"פ וביחוד מהנדסים, אדריכלים, אנשי שימור ותוכן, תיירות, שיווק ופרסום דיגיטלי, כוח אדם, כלכלה, כספים ואסטרטגיה וכן יועצים טכניים בתחומים בהם עוסקת החל"פ.

מומחים, יועצים ומתכננים הרשומים במאגר החברה, אינם צריכים להגיש מועמדות פעם נוספת.

החל"פ מדגישה כי נוכח העובדה שרוב הפעילות שלה מתמקדת כיום בתחום העיר העתיקה של עכו, שהיא אזור עתיקות, על העבודות להיות מבוצעות בכפיפות להוראות חוק העתיקות ועקרונות השימור. לפיכך תינתן עדיפות (בהתחשב במטלה הספציפית  שלה יוזמן) למי שיהיה בעל ניסיון ומיומנות בתחום השימור השחזור וההקמה מחדש ובתחום התכנון ו/או הביצוע (בהתאמה) של ערים עתיקות ו/א מבנים עתיקים.

מומחה כנ"ל שמבקש כי שמו ייכלל במאגר המומחים הנ"ל, יגיש בקשה לחל"פ בציון השכלתו, התארים המקצועיים שלו ויפרט ניסיונו המקצועי בהתאמה לתנאי הסף המוגדרים ב"קול הקורא" המפורסם באתר החברה, .

הבקשה תשלח לכתובת הדוא"ל [email protected].

החל"פ מדגישה שאין בהכללה במאגר המומחים/ יועצים/ מתכננים  כדי לפטור את המומחה/יועץ/ מתכנן  מהשתתפות במכרז או בתחרות מכל סוג שהוא אם יוחלט על קיומם. החל"פ רשאית לדרוש כישורים או יכולות מיוחדות ו/או נוספות בעת הזמנת המטלה הספציפית.

את ה"קול קורא" ותנאי הסף לכניסה למאגר זה, ניתן למצוא  באתר האינטרנט של החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ: www.akko.org.il  

עדכונים והבהרות:

26.8.21 הבהרה לתחום 14 יועץ מעליות –
השכלה נדרשת בתנאי סף הינה תואר בהנדסת מכונות או בהנדסת חשמל או בהנדסה אזרחית. אין שינוי ביתר תנאי הסף.

7.10.21 עדכון מועד רישום והגשת מועמדות-
לאור פניות יועצים ומומחים בבקשה להארכת מועד הרישום והגשת מועמדות ומסמכים למאגר, יעודכן מועד ההגשה ל 20.10.21.(במקום המועד המקורי 10.10.21).

לתנאי סף לרישום למאגר יועצים ומומחים

להגשת מועמדות

יובל פורת – מנכ"ל

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ