עבור לתוכן מרכזי עצור רכיבים נעים

מכרז נכסים 800-2021

מכרז מס' פע/800/2021

החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ ורשות מקרקעי ישראל (להלן – "המזמינים) 

להחכרת נכס בגוש 18013 חלקה 332 בעכו העתיקה

גוש/חלקהפרטי הנכס המוצעמחיר מינימום לא כולל מע"מערבות בנקאיתמועד הביקור בנכס (לא חובה)מועד תחילת הגשת ההצעהמועד אחרון להגשה
18013/332    דירה בקומת קרקע בשטח       כ- 52.15 מ"ר258,000 ₪  30,200 ₪ בתוקף עד  27/3/2022יום  חמישי 9/12/21       בשעה 12.00  יום שני 13/12/21  משעה 12.00יום שני 27/12/21 עד שעה 12.00
 1. תשומת ליבכם, כי חובה על המציע/ים למלא את ההצעה, לרבות סכום ההצעה באמצעות מסמכי ההצעה המצורפים כנספח ב' בחוברת ההצעה.
 2. חוברות מסמכי המכרז ניתנות להורדה מאתר האינטרנט של המזמינים: www.akko.org.il , www.land.gov.co.il . על המציעים להתעדכן באתר החברה ו/או באתר של רשות מקרקעי ישראל בדבר כל שינוי או/ו הבהרה.
 3. ההצעה תוגש בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ שברח' ויצמן 1, עכו העתיקה. יודגש, כי הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ועד השעה הנקובה לעיל לא תתקבל ולא תשתתף במכרז.
 4. המציעים מתבקשים לעיין בקפידה בתנאי המכרז המפורטים בחוברת המכרז. ככל שתהיה סתירה בין הוראות פרסום זה להוראות חוברת המכרז. תגברנה ההוראות הקבועות החוברת המכרז. פרסום מכרז זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
 5. לשאלות והבהרות ניתן לפנות לטל: 04-9956717 לעו"ד ברוך סלמנדר מנהל מחלקת הנכסים – החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ או לנייד 0544990317.
 6. כל הוראות הפרסום מחייבות כאילו הם חלק מתנאי המכרז גופו.

    בכבוד רב,

יובל פורתמנכ"ל
 החברה לפתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ

חוברת רמי מכרז 800-2021

תשריט 13-332

______________________________________________________________________________________________________________________________

مناقصة رقم ف ع/2021/800

شركة تطوير عكا القديمة والناصرة م.ض. ودائرة اراضي اسرائيل ( فيما يلي – " طالبي الدعوة")
لاحتكار عقار في حوض 18013 قسيمة 332 في عكا القديمة
حوض/قسيمة
18013/332
تفاصيل العقار المقترح
شقة بطابق ارضي بمساحة 52.15 م2
سعر الحد الادنى لا يشمل ض.ق.م.
258.000 ش.ج.
كفالة بنكية
30.200 ش.ج. سارية حتى 2022/3/27
موعد زيارة العقار ( غير الزامي)
يوم الخميس 21/12/9 من الساعة 12:00
موعد بدء تقديم العرض
يوم الاثنين 21/12/13 من الساعة 12:00
الموعد الاخير للتقديم
يوم الاثنين 21/12/27 حتى الساعة 12:00

 1. نلفت عنايتكم, انه اجباري على مقدم العرض / مقدمي العروض تعبئة العرض, بما في ذلك مبلغ العرض بواسطة مستندات المناقصة المرفق كملحق ب في كراسة العرض.
 2. يمكن تحميل كراسة المناقصة من موقع انترنت طالبي الدعوة : www.land.gov.co.il , www.akko.org.il .على مقدمي العروض متابعة التحديثات في موقع الشركة و/او موقع دائرة اراضي اسرائيل حول أي تغيير و/او توضيح.
 3. يقدم العرض في صندوق المناقصات بمكاتب شركة تطوير عكا القديمة والناصرة م.ض. شارع فايتسمان 1, عكا القديمة. يؤكد بأن العرض الذي لن يكون موجوداً في صندوق المناقصات بالموعد وحتى الساعة المذكورة اعلاه لن يقبل ولن يشترك بالمناقصة.
 4. يطلب من مقدمي العروض امعان النظر جيداً في شروط المناقصة المفصلة في كراسة المناقصة. في حال وجود تناقض بين تعليمات هذا الاعلان وبين تعليمات كراسة المناقصة . تسود التعليمات المحددة في كراسة المناقصة. هذا الاعلان يشكل جزءً لا يتجزأ من شروط المناقصة.
 5. للأسئلة والاستفسارات يمكن التوجه لهاتف: 9956717-04 للمحامي باروخ سلمندر مدير قسم العقارات – شركة تطوير عكا القديمة والناصرة م.ض. او لخليوي 0544990317.
 6. كل تعليمات الاعلان ملزمة وكانها جزء من شروط المناقصة ذاتها.

باحترام

يوفال بورات – المدير العام
شركة تطوير عكا القديمة والناصرة م.ض.